Blog tematyczny

Awaria silnika w automatyce, cz.1 Zasilanie

Awaria silnika w automatyce, cz.1 Zasilanie

Główne przyczyny awarii silników używanych w automatyce przemysłowej i jak się przed nimi ustrzec

Część 1, Zasilanie. 

Silniki i wszystkie elementy tworzące prostsze oraz bardziej złożone systemy automatyki przemysłowej wymagają wysokiej jakości, niezawodnego zasilania elektrycznego. Wszelkiego rodzaju zakłócenia, stany przejściowe, czy chwilowe przerwy w zasilaniu są przyczyną przerw i zniekształceń idealnego przebiegu napięcia. I, o ile zdarzenie takie może spowodować lekkie migotanie światła w biurowych świetlówkach, o tyle jest w stanie poważnie uszkodzić elementy linii produkcyjnej i zatrzymać cały zautomatyzowany proces. Tym bardziej, że zakłady przemysłowe w coraz większym stopniu oraz szybkim tempie zmierzają w kierunku pełnej cyfryzacji i automatyzacji. 

Z tego względu zaawansowane systemy automatyki przemysłowej wymagają bezustannych dostaw wysokiej jakości napięcia zasilającego.

Badania przeprowadzone przez Electric Power Research Institute, Palo Alto, Kalifornia wykazały, że problemy z jakością napięcia zasilającego kosztują gospodarkę USA około 15 miliardów dolarów rocznie, a 80% wszystkich problemów wynikających z jakości energii elektrycznej generowana jest po stronie odbiorcy tej energii. Problemy rosną wykładniczo, gdy na parametry jakości energii elektrycznej nakładają się dodatkowe wymagania narzucane przez kolejne, nowsze, bardziej nowoczesne i bardziej wrażliwe systemy automatyki, silniki, czujniki i układy mikroprocesorowe. 

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), Piscataway, NJ oraz Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), Genewa, Szwajcaria (iec.ch), przeprowadziły szeroko zakrojone badania i opracowały standardy dotyczące jakości energii elektrycznej dla zastosowań przemysłowych. Są to:

- IEEE 1100-2005, Zalecane praktyki dla zasilania i uziemiania. Sprzęt elektroniczny. 

- IEEE 519-2014, Praktyki i wymagania zalecane przy kontroli harmonicznych w systemach energii elektrycznej

- IEC 62586-1 i 2 ED. 2.0 B: 2017, Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających, część 1 i 2

Pierwszym krokiem rozwiązania problemu jest zrozumienie, że za jakość napięcia zasilającego w zakładach nie jest odpowiedzialny dostawca energii elektrycznej, ani producent nowego sprzętu o wyższych wymaganiach dotyczących jakości napięcia, ale odbiorca energii elektrycznej. Potencjalne problemy z jakością energii elektrycznej należy uwzględnić już w fazie projektowania linii przemysłowej lub systemu, do których dodawane są nowe układy. Niezbędne jest przetestowanie jakości napięcia zasilającego pod względem zgodności z wymaganiami systemu oraz dostosowanie zasilania tak, by spełniało rosnące potrzeby. Konieczne jest również nieustanne monitorowanie jakości napięcia zasilającego. Działania takie  pozwalają uniknąć wielu awarii, w przypadku których może być już za późno na jakiekolwiek działania zaradcze. Tym bardziej, że nieodpowiednie zasilanie może prowadzić do bezpowrotnej utraty nowego sprzętu.

Podziel się tym postem

Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 32 438 43 56
E-mail: sales@automationtrader.com

VAT-EU: PL6462558521
REGON: 243655030
DUNS: 427734105

2020 © Automation Trader