Cała prawda o częściach zamiennych - poznaj główne klasyfikacje będące podstawą każdej produkcji.

Klasyfikację części zamiennych dzielimy na – klasyfikację według częstości zużycia oraz według kryterium krytyczności. Zobaczmy, czym charakteryzuje się dana klasyfikacja oraz jakie skutki może nieść w stosunku do Twojej produkcji.

Klasyfikacja wg częstości zużycia – analiza opierająca się na danych z rejestrów czy dzienników zmianowych

Aby przeprowadzić klasyfikację według częstości zużycia powinniśmy określić zakres pozycji, które wejdą w jej skład. Będą to grupy i klasy części zamiennych oraz kategorie wykonywanych obsług czy utrzymania ruchu. Później będziemy musieli zebrać i przeanalizować dane, dotyczące poszczególnych pozycji – jest to oczywiste, że bez tego nie będziemy w stanie obiektywnie ocenić częstości zużycia. Dane najlepiej zbierać z rejestrów, systemów informatycznych, dzienników zmianowych UR czy kart obsług. Jednak by analiza była miarodajna trzeba założyć, że będą wzięte pod uwagę wszystkie pozycje materiałowe z danego okresu – czyli nie tylko zużyte, ale także przyjęte do magazynu czy te składowane. Pamiętajmy, by zebrane dane były przedstawione w jednostkach miary adekwatnych dla danych części zamiennych. 

Części zamienne sklasyfikowane według częstości zużycia po zebraniu danych dzielimy na: indeksy nie wydawane, indeksy wydawane raz w miesiącu lub częściej,  wydawane częściej niż raz na pół roku oraz wydawane rzadziej niż raz na pół roku. Taka analiza pozwoli nam zoptymalizować gospodarkę części zamiennych w naszej firmie.

Klasyfikacja według kryterium krytyczności – od decyzji pracowników aż po metodę AHP

Aby dokonać skutecznej klasyfikacji krytyczności należy podzielić wszystkie nasze części zamienne na użytkowe i nieużytkowe. Następnie dokonujemy podziału części na: części zamienne rotujące i  nierotujące. Te pierwsze to takie, które zostały zużyte na potrzeby prac biorących udział w Utrzymaniu Ruchu, a drugie nigdy nie zostały zużyte, mimo ich obecności na magazynie. Części nierotujące klasyfikujemy następująco: części zamienne użytkowe oraz nieużytkowe. Te pierwsze to takie, które nie zostały zużyte w analizowanym okresie, ale mogą zostać wykorzystane w przyszłości. Części zamienne nieużytkowe cechują się tym, że nie mogą zostać wykorzystane czy zużyte ze względu na brak maszyn i urządzeń, do których by pasowały. Są niezdatne do działania także ze względu na utratę swoich właściwości. 

Ocenę krytyczności można przeprowadzić na podstawie decyzji pracowników Utrzymania Ruchu, opierając się na ich doświadczeniu i profesjonalizmie. Jeżeli jednak wątpimy w racjonalność decyzji naszych podwładnych możemy wykorzystać wielokryterialną metodę hierarchiczną analizy problemów decyzyjnych w procesie podejmowania decyzji, np. AHP (ang. Analytic Hierarchy Process). Jest to rzetelna i miarodajna metoda, w której nie ma miejsca na błędy.

Dowiedz się więcej o tym:  Jakie są czynniki determinujące dostępność części zamiennych?

Link do: https://automationtrader.com/blog/jakie-sa-czynniki-determinujace-dostepnosc-czesci-zamiennych/

 

 

 

Podziel się tym postem

Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 32 438 43 56
E-mail: sales@automationtrader.com

VAT-EU: PL6462558521
REGON: 243655030
DUNS: 427734105

2020 © Automation Trader