Omron wprowadza oprogramowanie symulacyjne dla zautomatyzowanych fabryk

Omron udostępnia swoje oprogramowanie symulacyjne Sysmac Studio 3D firmom przemysłowym. Firma twierdzi, że jako pierwsza w branży dostarczy taki system, który „może integrować i weryfikować ruchy robotów i urządzeń peryferyjnych tworzących fabryki”.

Sysmac Studio 3D jest w stanie cyfrowo odtworzyć cały obiekt i zweryfikować operację z taką samą dokładnością jak rzeczywista maszyna. Omron twierdzi, że wykorzysta Sysmac Studio 3D do innowacji w zakresie wydajności pracy swoich klientów i zdolności produkcyjnych ich zakładów.

Sysmac Studio 3D Simulation upraszcza symulacje operacyjne zakładów produkcyjnych, po prostu dodając opcjonalne licencje na funkcje symulacyjne umożliwiające programowanie oprogramowania „Sysmac Studio” flagowego sterownika automatyki OMRON do maszyn „Serii NJ / NX”.

Omron stając się pierwszym w branży, który może kontrolować i weryfikować roboty i inne urządzenia peryferyjne w ramach jednej operacji, wprowadzi innowacje w zakresie wydajności projektowania obiektów i poprawy zdolności produkcyjnych zakładu. 

Symulację operacyjną można wykonać z dużą dokładnością i w czasie rzeczywistym, ponieważ opiera się ona na metodzie emulatora. Ponadto system ten sprawia, że ​​sprzęt jest widoczny cyfrowo i umożliwia wstępną weryfikację ruchów przed jego faktycznym uruchomieniem, dzięki czemu czas wymagany do potwierdzenia zdolności produkcyjnej sprzętu, uruchomienia i modyfikacji jest skrócony.

Ponadto status operacyjny rzeczywistego sprzętu jest sprawdzany i monitorowany cyfrowo po pracy obiektu, dzięki czemu system ten przyczynia się do skrócenia czasu wyjaśniania przyczyny nieprawidłowości.

Główne cechy i zalety integracji funkcji symulacji 3D Sysmac Studio obejmują:

  • Umożliwia projektantowi mechanicznemu odpowiedzialnemu za ustalanie specyfikacji sprzętu oraz projektantowi elektrycznemu odpowiedzialnemu za programowanie sterowania obiektem jednoczesne omawianie i projektowanie na wczesnym etapie projektowania obiektu. W rezultacie zakłady mogą realizować wysokie zdolności produkcyjne i zapobiegać błędom.
  • Połączenia w czasie rzeczywistym ze sprzętem nie są wymagane, ponieważ emulacje w Sysmac Studio służą do uruchamiania symulacji. Ponadto moce produkcyjne zakładu można ująć cyfrowo. 
  • Ułatwia uruchomienie następnego obiektu dzięki ponownemu wykorzystaniu cyfrowych zasobów.

Omron pracuje nad innowacjami w różnych zakładach produkcyjnych w ramach strategicznej koncepcji „innowacyjna automatyzacja”, składającej się z trzech innowacji - „Zintegrowany”, „Inteligentny (rozwój inteligencji przez ICT)”, „Interaktywny (nowa harmonizacja między ludźmi a maszynami)”

Umożliwiając robotom i urządzeniom peryferyjnym sterowanie i symulację za pomocą jednego kontrolera, Omron twierdzi, że przyspieszy innowacje „zintegrowane” i „inteligentne” w zakładzie produkcyjnym, które będą kluczem do realizacji koncepcji „innowacyjnej automatyzacji” i radykalnie poprawi produktywność w zakładzie produkcyjnym.

Źródło: roboticsandautomationnews

Podziel się tym postem

Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 32 438 43 56
E-mail: sales@automationtrader.com

VAT-EU: PL6462558521
REGON: 243655030
DUNS: 427734105

2020 © Automation Trader