Najważniejsze zasady prawidłowej instalacji i deinstalacji robota

  Instalacja - deinstalacja robota


  Sposób montażu robota, na stanowisku ma zostać wykonany wg dokumentacji robota i ma umożliwiać przeprowadzenie wszystkich czynności przeglądowych oraz serwisowych przewidzianych w dokumentacji producenta robota takich jak wymiana środków smarujących oraz kalibrację. 
  Robot ma być dostarczony z zestawem rysunków technicznych zamontowanego narzędzia. Rysunki te mają zawierać dane wprowadzane do sterowania robota. Wymiary układu kartezjańskiego narzędzia , momenty bezwładności, ciężar całkowity, oraz środek ciężkości narzędzia. Obliczenia statyczne powinny być dostarczone w okresie poprzedzającym dobór robota do instalacji w celu weryfikacji.
  Robot, który ma kontakt z czynnikami takimi jak: kleje, farby, silikon, emulsje itd. musi mieć dopuszczenie przez producenta robotów do kontaktu z tymi czynnikami. Jeśli nie ma dopuszczenia powinien być zabezpieczony odpowiednimi obudowami np. fartuchy. Jeśli Robot pracuje w warunkach mokrych powinien być wyposażony w układ pneumatyczny powietrza uszczelniającego. 
  
W przypadku wszystkich robotów w wersji dla obszarów mokrych powietrze uszczelniające należy podłączyć zgodnie z instrukcjami producenta.
Powietrze blokujące powinno być aktywne przy napięciu sterującym ON układu nadrzędnego. Monitorowanie powietrza uszczelniającego za pomocą presostatu jest obowiązkowe. Jeżeli powietrze blokujące nie jest już utrzymywane, ma być oprogramowany komunikat ostrzegający o tym fakcie na panelu sterowania maszyny.
Po wyłączeniu napięcia sterującego Off wyłączenie powietrza uszczelniającego powinno być oprogramowane zwłoką czasową wybiegu, do momentu ustąpienia warunków szkodliwych dla robota w miejscu instalacji.
  Miejsce montażu (spoczynku) panelu robota powinno znajdować się przy panelu operatora stacji . Panel powinien być zabezpieczony od czynników zewnętrznych (woda , olej itp.) oraz przed uszkodzeniem przewodu panelu robota.
  Po uruchomieniu maszyny producent ma w obecności pracownika odbiorcy końcowego wraz z producentem robota, wykonać pomiaru prądów, prędkości obrotowych napędów robota oraz momentów występujących na napędach robota, podczas przebiegu programu robota. Przebieg taki ma być przekazany do serwisu w formie protokołu.
  Panel operatora ma mieć odpowiednią długość przewodu łączącego z kontrolerem robota, by operator lub serwis mógł wykonać regulację w miejscu montażu robota lub rejonów, w których robot wykonuje czynność procesu.
  Jeśli dokumentacja robota wymaga wykonania odpowiednich przebiegów (ruchów) podczas wykonywania czynności serwisowych to robot oraz maszyna powinna posiadać taki program uruchamiany z panelu operatora stacji. Przykład – rozprowadzanie smaru po wymianie wg. Dokumentacji w robotach FANUC.
  Wymiana robota oraz kontrolera powinna być łatwa i zapewniać oszczędność czasu. Powinna być możliwa do wykonania za pomocą suwnicy lub wózka widłowego.

  Podziel się tym postem

  Automation Trader
  IT Loft Park, ul. Browarowa 21
  43-100 Tychy, Polska
  Tel: +48 32 438 43 56
  E-mail: sales@automationtrader.com

  VAT-EU: PL6462558521
  REGON: 243655030
  DUNS: 427734105

  2019 © Automation Trader