Blog tematyczny

Wstrzymana rewolucja. Drastyczny spadek zamówień na roboty!

Wstrzymana rewolucja. Drastyczny spadek zamówień na roboty!

Od rekordowych zamówień w 2021 i 2022 roku, sprzedaż robotów w Ameryce Północnej spadła aż o 30 procent w roku 2023. Taki właśnie obraz branży wyłania się z najnowszego raportu, który został przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Automatyzacji (A3).

W 2023 roku firmy zakupiły 31 159 robotów, w porównaniu do 44 196 zamówionych w 2022 roku i 39 708 w 2021 roku.

Poważny spadek sprzedaży

Zamówienia z 2023 roku zostały podzielone prawie równo między branżę samochodową (15 723 sprzedanych robotów) i firmy spoza branży samochodowej (15 436 sprzedanych robotów), co oznacza spadek sprzedaży do OEM-ów motoryzacyjnych i dostawców dla branży motoryzacyjnej o 34 procent w porównaniu z 2022 rokiem oraz ogólny spadek o 25 procent we wszystkich innych branżach.

- Chociaż sprzedaż robotów naturalnie wzrasta i maleje, powrót do bardziej typowej sprzedaży robotów po ostatnich dwóch rekordowych latach może być prawdopodobnie przypisany do kilku oczywistych problemów: wolnej gospodarki USA, wyższych stóp procentowych, a nawet nadmiernego zakupu robotów w 2022 roku z obaw o łańcuch dostaw" - powiedział Jeff Burnstein, prezes A3.

Bez nerwowych ruchów

Zdaniem Burnsteina, obecne spadki nie doprowadziły do panicznych ruchów na rynku. Inwestorzy nadal spoglądają w przyszłość ze sporą dozą optymizmu, wierząc w zmianę trendu. - W ostatnich kilkunastu miesiącach zanotowaliśmy spowolnienie produkcji pojazdów elektrycznych oraz mniej nowych centrów dystrybucyjnych, co prawdopodobnie zmniejszyło popyt na roboty" - dodał Burnstein. 

- Z tego jednak da się usłyszeć, optymizm co do wzrostu jest silny. Przewidujemy rekordową liczbę uczestników na naszej wystawie Automate w maju, ponieważ coraz więcej firm przygotowuje się do nowych projektów automatyzacji - zakończył.

Nie tylko automotive

W 2023 roku największy popyt na roboty ze strony firm spoza branży samochodowej pochodził - w największym stopniu - z branży metalowej, a następnie z branży półprzewodników i elektroniki/fotoniki; żywności i towarów konsumenckich; nauk o życiu, farmaceutycznej i biomedycznej, tworzyw sztucznych i gumy oraz innych.

Podczas gdy każda z tych branż wykazała ogólny spadek w porównaniu z 2022 rokiem, ostatnie trzy miesiące roku przyniosły wyższą sprzedaż w branży motoryzacyjnej (zarówno OEM, jak i komponenty), metalach, półprzewodnikach i elektronice/fotonice, tworzywach sztucznych i gumie, metalach i kategorii „inne”, co dało wzrost o 20 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem (III kwartał 2023 roku). 

Kategoria „inne” obejmuje firmy z obszarów takich jak budownictwo, hotelarstwo i rolnictwo, a więc te bardziej tradycyjne i nowsze w kwestii robotyki i stawiania na świeże rozwiązania. 

Przyjdzie odbicie

- Chociaż sprzedaż robotów była niższa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 2023 rok zakończył się zarówno wzrostem w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i niemal równą liczbą sprzedaży od firm samochodowych i spoza branży samochodowej" - powiedział Burnstein.

Oba są obiecującymi znakami, że coraz więcej branż coraz bardziej komfortowo czuje się z automatyzacją ogólnie. Oczekujemy, że zamówienia z branży samochodowej ponownie wzrosną, ale nie ma wątpliwości, że zamówienia zwiększą się we wszystkich branżach spoza branży samochodowej, gdy rozpoznają, jak roboty mogą pomóc im pokonać ich unikalne wyzwania

Automation Trader Spółka z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 799 361 559
E-mail: [email protected]

VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105

2024 © Automation Trader