Blog tematyczny

Dostawy komponentów automatyki przemysłowej

Dostawy komponentów automatyki przemysłowej

Firmy działają z większą niż kiedykolwiek prędkością. Z tego względu, zarówno producenci, jak i dostawcy wymagają bardziej wydajnej obsługi ładunków, klienci - szybszej dostawy towarów, a firmy logistyczne głowią się, jak usprawnić swoje działanie. 

Trzeba przyznać, że optymalizacja "łańcucha usług przemysłowych", czyli różnych elementów składających się na wysyłkę i dostawę, jest sporym wyzwaniem. Przy tak wielu zmiennych elementach, jak:

- fabryki i magazyny ulokowane w różnych częściach świata, 

- dostawy drogą morską, 

- zarządzanie kontenerami w portach, 

- zarządzanie flotą ciężarówek, 

- dostawy kolejowe i lotnicze, 

- a także stale zmieniające się warunki pogodowe i natężeniu ruchu, 

firmy logistyczne uwijają się nieustannie jak w ukropie. A ponieważ wysyłka i dostawa obejmują niejednokrotnie przekraczanie granic państwowych, kluczowe znaczenie ma także bezpieczeństwo.

Płynny i szybki transport zamówionych komponentów automatyki przemysłowej od producenta/dostawcy do klienta oznacza konieczność zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za dostawę. Wymaga to podejmowania decyzji dotyczących kwestii finansowych, handlowych, technicznych i operacyjnych. Znaczy także, że dostawca, przewoźnik i nabywca muszą być aktywnie zaangażowani w cały proces, a co najważniejsze mieć nieustanny dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej transportu zamówionych elementów przez różne punkty tranzytowe. 

Dokumentacja 

Dokumentacja jest ważna nie tylko z punktu widzenia działań logistycznych, ale także operacji finansowych, handlowych i księgowych sprzedawcy, nabywcy oraz banków biorących udział w procesie kupna. Zestaw dokumentacji dotyczący każdej transakcji pozwala określić moment i fakt sprzedaży, wartość przesyłki i dokonać niezbędnych płatności. 

Ponadto przesyłane towary są identyfikowane na każdym etapie procesu dostawy jedynie za pomocą zestawu wiarygodnych dokumentów określających ich właściciela, na podstawie których organy celne zezwalają na eksport lub import. Istnieje również wiele innych aspektów, takich jak warunki przewozu nakładane na przewoźnika w związku z np. umowami ubezpieczeniowymi, czy przewozem określonego typu towarów.

Dlatego cała transakcja obejmuje zestaw znormalizowanej dokumentacji stworzonej przez nabywcę i dostawcę oraz przewoźników, a także dokumentacji wymaganej przez organy celne w kraju wywozu i kraju importu, w połączeniu z dokumentami handlowymi i bankowymi. Są to m.in.: 

- listy przewozowe CRM/CIM/SMGS/AWB/konosament,

- rachunki / specyfikacje towaru

- listy załadunkowe / manifest

- dokumenty celne

- świadectwa pochodzenia

- karty towarów niebezpiecznych

- i w końcu POD, czyli dowód dostawy.

Pamiętajmy jednak, że standardowe warunki dostawy Incoterms oraz znormalizowane zestawy dokumentów dostępne w postaci cyfrowej sprawiają, że dostawy są bardziej płynne, bezproblemowe i znacznie szybsze, a także i niesłychanie ułatwiają handel międzynarodowy.

Z drugiej strony, niezależnie od najlepiej zorganizowanego "łańcucha usług przemysłowych", nieustannie główną zasadą szybkiej dostawy elementów automatyki pozostaje:

Mniejsza odległość to krótszy czas dostawy

Dlatego zamawiając komponenty automatyki przemysłowej, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie elementy tego skomplikowanego procesu. 

Firma Automation Trader jest dostawcą doskonałej jakości odnowionych, trudno dostępnych i nowych części automatyki przemysłowej dziewięciu najlepszych producentów na świecie. Działamy na polskim rynku już wielu lat. 

Magazynujemy wycofane części wybranych producentów i zaopatrujemy, takie branże jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł elektrotechniczny, narzędziowy, metalurgiczny, medyczny, mechaniczny i przetwarzania tworzyw sztucznych. A co najważniejsze jesteśmy w stanie szybko i bez problemu dostarczyć zamówione części i systemy.

Zapraszamy!

Podziel się tym postem

Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 32 438 43 56
E-mail: sales@automationtrader.com

VAT-EU: PL6462558521
REGON: 243655030
DUNS: 427734105

2020 © Automation Trader