Blog tematyczny

Czas na nową erę automatyki przemysłowej

Czas na nową erę automatyki przemysłowej

Wkraczamy w nową epokę w historii automatyki przemysłowej – erę, która definiowana będzie przez połączenie zaawansowanych cyfrowych technologii, a także kreatywności ludzkiego umysłu.

Tak, to właśnie zmiana spod znaku 5.0, ewolucyjny krok w przemyśle, który przewiduje większe zaangażowanie człowieka w procesach produkcyjnych niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie ma się czego obawiać

Pojęcie Przemysłu 5.0 zyskuje coraz większe uznanie wśród liderów branży, którzy dostrzegają potrzebę rewizji dotychczasowego podejścia do procesu automatyzacji. W odróżnieniu od poprzedniej rewolucji - tej, którą sygnujemy numerkiem 4.0 - gdzie automatyzacja i cyfryzacja dominowały, przemysł 5.0 kładzie większy nacisk na współpracę między ludźmi a maszynami.

Głównym celem Przemysłu 5.0 jest stworzenie harmonijnego środowiska, w którym ludzie i roboty mogą ze sobą współpracować, wykorzystując swoje unikalne umiejętności. Ten paradygmat przemysłowy zakłada, że ​​pracownicy nie będą zastępowani przez maszyny, lecz będą pracować obok nich, wzajemnie się uzupełniając. To oznacza, że będziemy dużo mocniej stawiać na humanizację przemysłu.

Człowiek i maszyna

Wzrost znaczenia czynnika ludzkiego wynika przede wszystkim z możliwości, jakie oferuje współczesna technologia. Zaawansowana robotyka, sztuczna inteligencja oraz Internet Rzeczy (IoT) umożliwiają integrację człowieka i maszyny w sposób niezwykle efektywny. Dzięki temu pracownicy mogą wykorzystywać swoją kreatywność i intuicję w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów, podczas gdy roboty zajmują się rutynowymi zadaniami.

Jednym z głównych kierunków rozwoju Przemysłu 5.0 jest również rozwój technologii wspierających interakcje między ludźmi a maszynami. Chociaż automatyzacja od dawna jest obecna w przemyśle, to kolejne innowacje w obszarze robotyki współpracującej (coboty), systemów wizyjnych oraz interfejsów człowiek-maszyna (HMI) rewolucjonizują sposób, w jaki ludzie pracują obok maszyn.

Oprócz technologicznych aspektów, Przemysł 5.0 stawia również wyzwanie przed organizacjami w zakresie kultury pracy i zarządzania. Firmy muszą zmienić swoje podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, kładąc większy nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca czy też kreatywność. Ponadto, konieczne będzie dostosowanie struktur organizacyjnych do nowego modelu współpracy między ludźmi a maszynami.

Wszystkie ręce na pokład

Wspomniane zmiany nie są jednak możliwe bez zaangażowania kluczowych interesariuszy. Wdrażanie Przemysłu 5.0 wymaga współpracy między różnymi aktorami, włączając w to producentów maszyn, dostawców technologii, badaczy oraz pracowników przemysłowych. Tylko poprzez wspólną pracę i wymianę wiedzy będziemy w stanie zrealizować pełny potencjał tej rewolucji przemysłowej.

Dla liderów branży jest to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na przemodelowanie przemysłu na lepsze.

Automation Trader Spółka z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 799 361 559
E-mail: [email protected]

VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105

2024 © Automation Trader